logo

Meny

Søk

 

 • Boligkonferansen: Forslag til å avhjelpe ledigheten

  Seniorforsker Simen Markussen ved Frischsenteret

  Kommunene må ta ansvar for å etablere tilpassede jobber for dem som ikke får jobb på andre måter. Likeledes bør ytelsesmottakere på NAV stille sin arbeidskapasitet til disposisjon for å få hjelpe. Dette var forslag som seniorforsker Simen Markussen ved Frischsenteret lanserte på Boligkonferansen for å avhjelpe arbeidsledighet.


  Les mer
 • Teknisk sjef i Boligprodusentenes forening, Lars Myhre

  Boligkonferansen: Ikke bare, bare med vind- og solkraft

  Tyskland er storforbruker av vind- og solkraft, som gir store svingninger over døgnet både i effekt og priser – og over året. I Norge gir vannkraften stabilitet. Teknisk sjef i Boligprodusentenes forening, Lars Myhre, var bekymret for utviklingen dersom vind- og solkraft i større grad skal erstatte vannkraften.

   Les mer

 • Kjersti Haugland, Norges Bank

  Boligkonferansen: Venter lavere veksttakt i boligprisene

  Boligprisveksten vil fortsette, men ikke i så stor takt som fram til nå. Det mente ass. Direktør i Norges Bank, Kjersti Haugland (bildet), i sitt foredrag på Boligkonferansen i dag. En fersk undersøkelse i regi av Norges Bank viser for øvrig at bortsett fra i oljerelaterte næringer, er forventningen om vekst i tiden fremover, til stede i alle andre næringer, bl.a. i bygg og anlegg.

   Les mer

 • NHO-direktør Åge Skinstad

  Boligkonferansen: Innlandet må våge nye ting

  I Hedmark og Oppland – Innlandet – er det mye bra, men regiondirektør Åge Skinstad i NHO var engstelig for at man i regionen var i ferd med å slå seg i ro med det. For å komme videre mente han at regionen må våge å gjøre nye ting, se nye muligheter, sette tydelige mål og ta nødvendige grep.

   Les mer

 • Per Jæger, Trygve Hegnar og Baard Schumann (fra venstre)

  Boligkonferansen: Bra med boligpris-vekst, sa Hegnar

  Det er kjempefint at boligprisene stiger, det frister boligbyggerne til å bygge boliger, sa redaktør Trygve Hegnar i en samtale mot slutten av Boligkonferansen. Hans påstand ble begrunnet med at boligbyggerne tjener mer penger når forholdene er slik.

   Les mer

 • .

  Pressemelding: Påsken sendte boligbyggingen noe ned

  - Både salg og igangsetting går noe ned i 1. kvartal i 2016 sammenlignet med 1. kvartal 2015, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Påsken må nok ta mye av skylden for nedgangen. Påsken var i 2016 i mars, mens den i 2015 lå i april, fortsetter han.

   Les mer

Viser fra 67 til 72 av totalt 282 artikler

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no