logo

Meny

Søk

 

 • God sammenheng mellom salg og igangsetting av leiligheter

  .

  - 7 % av solgte leiligheter hittil i år er på ferdigstilte leiligheter, 33 % er i prosjekter under produksjon, mens de resterende 60 % er i prosjekter som skal igangsettes i 2017, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Dette viser at det god sammenheng mellom det som selges og igangsettingen av leiligheter, forsetter han.


  Les mer
 • Hytte sommer

  Råd ved kjøp av ny hytte

  Mange vurderer nå kjøp av ny hytte, og sesongen for utbedring av den gamle står for døren. Her gir vi råd om hvilke kontrakter du bør bruke. Det er de samme kontraktene som brukes ved kjøpe av ny bolig som også skal brukes ved kjøp av ny hytte/fritidsbolig. Det er også viktig å stille noen grunnleggende krav til håndverkere som skal utføre arbeid for deg når du selv inngår avtale om utførelse av byggearbeid. På denne måten unngår du å sette bort arbeid til useriøse virksomheter.

   Les mer

 • .

  Byggenæringens Landsforening ber om innspill til arbeidet med Digitalt Veikart for BAE-næringen

  Verden står midt i en rask og omveltende teknologisk utvikling og digitalisering påvirker alle næringer, også byggenæringen. Digitalisering vil radikalt endre måten vi jobber, samhandler og kommuniserer på. Hensikten med veikartet er å ivareta en hel næring på et overordnet nivå. Det angir hvilke mål som bør settes for næringen og hva som bør gjøres for å nå disse målene.

   Les mer

 • .

  FEIL I BYGGEKOSTNADSINDEKSEN – KORRIGERE KONTRAKTER?

  SSB informerte 14. februar om at det har vært feil i byggekostnadsindeksene for perioden mai 2016 til og med desember 2016. Feilen gjelder lønn, og ikke materialer, og berører derfor bare indeksene som omhandler "i alt".

   Les mer

 • .

  God start på boligbyggingen i 2017

  - Vi har fått en god start på boligbyggingsåret, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Igangsettingen i januar ligger hele 42 % over samme måned i fjor.

   Les mer

 • TEK17

  TEK17 - Boligprodusentenes høringsmerknader

  Boligprodusentene støtter fullt ut departementets mål om forenklingen og reduksjonen i byggekostnader. Høringsforslaget inneholder flere lempinger av krav, men også flere skjerpelser som vil være svært kostnadsdrivende for mange boliger, Boligprodusentene ser derfor ikke at TEK17-forslaget vil bidra stort til den ønskede forenklingen og reduksjonen i byggekostnader.

   Les mer

Viser fra 85 til 90 av totalt 342 artikler

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no