logo

Meny

Søk

 

 • Høy igangsetting av nye boliger i oktober

  .

  - Det var en svært god igangsetting av boliger i oktober. Igangsettingen i oktober isolert lå hele 26 % over oktober i fjor og er den beste oktober-måneden vi har målt, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.


  Les mer
 • Høring på ny byggteknisk forskrift, TEK17

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) på høring.

   Les mer

 • Snusirkel 1,30 m

  NAVs rullestoler er ikke hinder for snusirkel 1,30

  De aller fleste elektriske rullestolene som NAV tilbyr, vil også klare snusirkel 1,30 m.

   Les mer

 • .

  DiBK orienterer om tiltaksklasser for utførelse av trekonstruksjoner

  Boligprodusentenes Forening har reist spørsmål overfor DiBK om byggesaksforskriften § 9-4 og tilhørende veiledning som redegjør for plassering i tiltaksklasse for utførelse av trekonstruksjoner. Direktoratet informerer blant annet om at veiledningen endres slik at begrensningen på 4 boenheter i tiltaksklasse 1 fjernes.

  Boligprodusentenes Forening uttrykker tilfredshet med at denne justeringen er iverksatt, slik at bedrifter med tiltaksklasse 1 fortsatt kan drive sin virksomhet som før endringene i 1.1.2016.

   Les mer

 • Høringssvar på dokument 8:89 s (2015-2016)

  Stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet har laget et forslag om en mer aktiv boligpolitikk. Saken er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen og Boligprodusentene har gitt sine kommentarer i høringsmøte fredag 21. oktober.

   Les mer

 • Høringssvar – endring og videreføring av forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig

  Boligprodusentene har send brev til Finansdepartementet med sitt syn på endringer i "boliglånsforskriften". Vi går imot alle de foreslåtte endringene, men aksepterer at forskriften kan videreføres i sin nåværende form.

   Les mer

Viser fra 85 til 90 av totalt 328 artikler

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no