logo

Meny

Søk


Høstkurs om FDV for nye boliger - Lillestrøm

Dato20.10.2017
Tid Fre 09:30 - 16:00
StedThon Arena, Lillestrøm (se kart)

Høstkurs – FDV for nye boliger

Dokumentasjon for forvaltning drift og vedlikehold (FDV), eller bruksanvisning for nye boliger, blir en viktigere del av boligleveransen etter hvert som moderne boliger utvikles med flere sammensatte tekniske funksjoner. Tidligere tiders praktiske kunnskap om bruk og vedlikehold av boliger er ikke lenger selvsagt eller tilstrekkelig. Riktig FDV er god service til forbruker! Vi forklarer hva som må med.

Mål:
Kurset omfatter både kravene og beskrivelser av leveranseomfang av FDV-informasjon for nye boliger. Kurset skal gi god oversikt over temaet forvaltning, drift og vedlikeholdsinformasjon (FDV-informasjon) til forbruker som tar i bruk ny bolig.

Målgruppe:
Kurset er særlig tilrettelagt for boligleverandører, men er også egnet for alle ansvarlige foretak som håndterer FDV-dokumentasjon for nye boliger. Kurset vil også være nyttig for teknisk personell som deltar under overlevering av nye boliger. Kurset kan være nyttig for produsenter som vil se egen vareinformasjon i sammenheng med helheten i FDV for forbruker.

Kursets innhold:

Viktige grunnlag for kurset er fortolkning av krav i teknisk forskrift, arbeidet i standardiseringskomiteen SN-K285 om FDVU-dokumentasjon for bygninger og Boligprodusentenes bruksanvisning.

  • Krav til FDV finnes i ulike regelverk og særlig om bakgrunnen for FDV i teknisk forskrift
  • Vi forsøker å rydde i mange begreper om FDV og dokumentasjon
  • Orientering om forslag til standard for FDVU
  • Varedokumentasjon som del av FDV, hvilke varer omfattes og hva bør fremgå av informasjon tilrettelagt for forbruker
  • Hvilke FDV-informasjon skal forbruker ha ved overlevering – også om lagring av teknisk informasjon
  • Litt om informasjonslogistikk og verktøy for FDV

Foreleser:
Kurset holdes av Boligprodusentenes Forening ved kvalitetssjef Morten Meyer. Han har deltatt i arbeidet med den nye standarden for FDVU og vært redaktør for Boligprodusentenes bruksanvisning til forbruker siden 2005.

Priser per person:

Medlemmer av Boligprodusentene og bransjeorganisasjoner tilknyttet BNL:     kr 3 500,-
Ikke-medlemmer:                                                                                                 kr 4 500,-
Offentlig ansatte:                                                                                                  kr 1 500,-

(Medlemmer betaler 3 500,- per person for de første to deltakerne og 2 500,- per person for de øvrige)

 

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no