logo

Meny

Søk

Kvalitetsforum 1/2018 1. februar

Dato01.02.2018
Tid Tor 09:00 - 15:30
StedThon Hotel Oslo Airport

Velkommen til Kvalitetsforums første møte i 2018

Foreløpig møteplan:

- Hvordan "få fart på vareinformasjon" fra bestilling til FDV for forbruker

- Toleranser for utførelse - forsømt prosjektering?

- Ny standard for utførelse av trekonstruksjoner - hva innebærer det?

- Midlertidig brukstillatelse - omkamp i praktisk saksbehandling!

- Status for arbeidsgruppe om felles grunnlag for leveransebeskrivelse

- Om personvern og oversiktslister, rollen som "behandlingsansvarlig" etter personopplysningsloven

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no