logo

Meny

Søk

Kvalitetsforum 2-2017 OPPDATERT

Dato31.05.2017
Tid Ons 10:00 - 15:30
StedThon Hotell Oslo Airport

Tema: Effektiv drift av byggeprosjekter

Foreløpig program:

1000 Siste nytt fra foreningen

- Om iverksetting av elektronisk føring av oversiktslister
- Standardisering av utbyggingsavtaler - igangsatt arbeid
- FDV ny bruksanvisning for boliger
- Byggherreforskriften - ny forskrift foreligger

1030 Kundetilfredshet - status og KTI-tall for boligprodusenter

Orientering ved Prognosesenteret

1130 Lunsj

1215 Digital byggeplass har gitt store besparelser og bedre kontroll

Bundebygg innførte digitale løsninger på byggeplass for 2 år siden. I 2016 sparte de mer enn 10.000 timer på å jobbe digitalt på byggeplassene. Rune Tunhøvd, Bundebygg, fortelle hvordan de har fått det til. 

1300 Viscenario

Viscenario er en digital plattform for boligutbyggere som omfatter digital tilvalgsveiviser for kjøper, maloppsett på FDV på alle fag, sjekklister på mobilen og digitale befaringsløsninger med avvikshåndtering. Beate Størkson demonstrer løsninger fra Viscenario.

1330 Holte presenterer          

Løsninger for effektiv drift av byggeprosjekter og byggeplass                        

1400 Kommunikasjon i byggeprosjekter

Hvordan kan vi bli mer produktive - diskusjon i plenum

1430 Byggevarer igjen - om innkjøp av elementer

Om erfaringer med regelverket, litt om tilsyn på området og nærmere om dialog med Dibk og kjedenes rolle.

1500 Erfaringer – om en uheldig byggesak

Fjogstad-Hus Sandnes AS ved Torstein Fjogstad gir en orientering om erfaringer med rørleggermelding og foreldelse av rammetillatelse. 

1530 Slutt

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no