logo

Meny

Søk

Bli medlem i Hytteprodusentene

Som medlem kan opptas bedrifter som utvikler, planlegger eller oppfører hytter og fritidsboliger. Deltakelse i Hytteprodusentene betinger medlemskap i Boligprodusentenes Forening.

Medlemskap i Hytteprodusentene følger samme kontingentberegning som medlemmer av Boligprodusentenes Forening.

Lenke til side om medlemskap

Se kontingentberegning

 

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no