logo

Meny

Søk

Medlemsskap lønner seg

Boligprodusentenes forening organiserer boligprodusenter som utvikler, bygger og omsetter nye boliger og fritidsboliger i forbrukermarkedet. Vår forening har medlemmer som arbeider både i regionale markeder og er landsdekkende innenfor alle typer boligproduksjon. Vår styrke er tilrettelegging av fellesløsninger for vår bransje, og tilbud om et meget aktivt bransjefellesskap som er opptatt av utvikling. Foreningen har en liten administrasjon som i stor grad er prosjektorientert.

Vedtekter

Her finner du innmeldingsskjemaet. Dette gjelder både for NHO medlemsskap, men brukes også for å tegne medlemsskap i Boligprodusentenes Forening for virksomheter som har NHO-medlemsskapet via andre bransjeforeninger eller ikke ønsker arbeidsgivertjenester.

Innmeldingsskjema

Foreningskontingenten beregnes dels på grunnlag av omsetning og dels på grunnlag av utbetalt lønn. For kjeder beregnes et tillegg pr. produsert bolig. Her finner du en kalkulator for å beregne hva medlemsskapet i foreningen ordinært vil koste. Sett inn i regnearket tall for fjorårets omsetning og samlet utbetalt lønnskostnad, og se hva din kontingent blir. Virksomheter som ikke ønsker arbeidsgivertjenesten i NHO, eller har medlemsskap i NHO fra før, må se bort fra NHO-kontingenten.

Kontingentkalkulator

Alle medlemmer har signert en profesjonalitetserklæring som tilgodeser foreningens, myndighetenes og forbrukerens interesser.

Profesjonalitetserklæring

Ta kontakt direkte til Boligprodusentene, hvis du ønsker forklaringer eller vil ha skjemaet tilsendt i posten.

Kontakt Randi Moltke Hansen, 23 08 76 15, eller på e-post: randi@boligprodusentene.no

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no