logo

Meny

Søk

Vinnere - Årets Boligprosjekter 2018

Årets boligprosjekter 2018: Heimdal Bolig, Norgeshus og Tinde Hytter

Heimdal Bolig, Norgeshus og Tinde Hytter er kåret til vinnere av prisene for "Årets leilighetsprosjekt", "Årets småhusprosjekt" og "Årets hytteprosjekt"

 

Årets leilighetsprosjekt 2018: "LillebyLeiligheten", Heimdal Bolig

Prosjektet "LillebyLeiligheten" i Trondheim er kåret til vinner av prisen som Årets leilighetsprosjekt 2018.  LillebyLeiligheten er en del av bytransformasjonen på Lade i Trondheim. Heimdal Bolig AS bygger her til sammen 330 leiligheter fordelt på 8 bygg. Total byggetid for alle byggene er 30 måneder. I 2017 ble det gitt brukstillatelse for bygg 1-4.

Byggherre: Heimdal Bolig AS
Arkitekt: Per Knudsen
Totalentreprenør: Consto Midt-Norge AS (bygg 1-6). Backe Trondheim AS (bygg 7-8)

Standardisering:
Det er benyttet samme planløsning for alle bygg hvor det i hovedsak er 6 leilighetstyper som går igjen. Byggene har fra 3 til 8 etasjer, med en nedtrapping av bebyggelsen mot sør-vest for utsikt og lys. 

Bruk av BIM 
All prosjektering er utført med 3D prosjektering i en felles IFC modell. BIM er benyttet for konstruksjons-gjennomgang og kollisjonskontroll. Det er benyttet Stream BIM fra Rendra

LEAN planlegging:
Prosjektet er optimalisert igjennom LEAN-planlegging i alle faser. 

Heimdal Bolig vinner prisen for Årets leilighetsprosjekt 2018 (foto: Johnny Syversen)

Årets leilighetsprosjekt 2018: "LillebyLeiligheten", Trondheim kommune, Heimdal Bolig

 

Årets småhusprosjekt 2018: "Kvartett", Norgeshus

Vinnerprosjektet er et småhus med fire boenheter som skal disponeres av Rindal kommune. Prosjektet er basert på konseptboligen "Kvartett" fra Norgeshus. Prosjektet er gjennomført som totalentreprise av Norgeshus Oppdal Bygg AS for Boligforvalteren Norge AS. Rindal kommune har 20 års avtale om framleie til beboere.

Byggherre: Boligforvalteren Norge AS
Totalentreprenør: Norgeshus Oppdal Bygg AS
Underleverandører:
Elektriker: Elinst Oppdal AS
Grunnentreprenør: Rindal Maskin AS
Betongentreprenør: Norgeshus Oppdal Bygg AS
Blikkenslager: Bygg og Fasade AS
Maler: Malerservice - Van Malsen AS
Utomhus: Rindal Maskin AS
Rørlegger: Harald Larsen Rørlegger AS
 
Standardisering:
Ferdigprosjektert konseptbolig "Kvartett" fra Norgeshus, med faste avtaleleverandører. Bygget med elementer.
 
Bokvalitet (byggeskikk/arkitektur, planløsning og brukbarhet, inneklima):
Bygget består av to bygningskropper med mellomliggende, felles inngangsparti og trapperom. Dette fellesarealet har glassflater og dagslystilgang i begge ender. Alle boenhetene er internt prosjektert som tilgjengelig boenhet. Det er trinnfri atkomst til de to boenhetene på inngangsplanet. For de to boenhetene i andre etasje er det tilrettelagt for ettermontering av heis/løfteplattform slik at det kan etableres trinnfri atkomst til disse boenhetene også.
 
Bruk av BIM:
Konseptboligen "Kvartett" er komplett prosjektert i BIM og det foreligger IFC modeller for alle fag.

Norgeshus vinner prisen for Årets småhusprosjekt 2018  (foto: Johnny Syversen)

 

Årets småhusprosjekt 2018: "Kvartett", Rindal kommune, Norgeshus 

 

Årets hytteprosjekt 2018: "Danebu", Tinde Hytter

Vinnerprosjektet er hyttemodellen "Danebu" som Tinde Hytter har oppført på hyttefeltet Kanalsogen i Eidskog kommune. Involverte aktører i prosjektet:

- Tinde Hytter AS
- John Lien Rørleggerbedrift AS
- Horten Elektriske AS
- Melby Maskin AS

Danebu serien består i dag av åtte hyttemodeller og ble opprinnelig utviklet i samarbeid med arkitekt Kai T. Fellkjær i Norprosjekt AS. Siden starten for ca 3 år siden er det solgt over 100 hytter i Danebu serien.

Tinde Hytter vinner prisen for Årets Hytteprosjekt 2018 (foto: Johnny Syversen)

 

Årets hytteprosjekt 2018: Hytte "Danebu", Eidskog kommune, Tinde Hytter

 

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no