logo

Meny

Søk

Boligpolitikk

Boligprodusentenes Forening er interesseorganisasjonen for boligproduserende bedrifter i Norge. Foreningen har nærmere 800 medlemsbedrifter (kjeder, enkeltbedrifter i kjedene og enkeltstående bedrifter). Våre medlemmer står for over halvparten av boligbyggingen her i landet. Foreningens virksomhet er særlig rettet mot næringspolitiske spørsmål og utvikling innenfor boligbyggingen. Formålet er å bidra til kvalitetsmessig og lønnsom boligproduksjon. Vi er en del av Byggenæringens Landsforening (BNL) og NHO.

Boligprodusentenes forening organiserer boligprodusenter som utvikler, bygger og omsetter nye boliger i forbrukermarkedet. Vår forening har medlemmer som arbeider både i regionale markeder og er landsdekkende innenfor alle typer boligproduksjon. Vår styrke er tilrettelegging av fellesløsninger for vår bransje, og tilbud om et meget aktivt bransjefellesskap som er opptatt av utvikling. 


Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no