logo

Meny

Søk

Bygg og Bolig Styringssystem

Bygg og Bolig Styringssystem (tidligere NyttBygg) er et internettbasert verktøy for dokumenthåndtering. Med dette verktøyet får du tilgang til alle nødvendige standarddokumenter til bruk mellom kunde og byggmester/boligleverandør og leverandører/underentreprenør. Byggesøknaden kan sendes elektronisk til kommunen.

Mer om Bygg og Bolig Styringssystem på http://www.byggogbolig.no/


Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no