logo

Meny

Søk

 • Høringssvar på dokument 8:89 s (2015-2016)

  Stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet har laget et forslag om en mer aktiv boligpolitikk. Saken er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen og Boligprodusentene har gitt sine kommentarer i høringsmøte fredag 21. oktober.


  Les mer
 • Høringssvar – endring og videreføring av forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig

  Boligprodusentene har send brev til Finansdepartementet med sitt syn på endringer i "boliglånsforskriften". Vi går imot alle de foreslåtte endringene, men aksepterer at forskriften kan videreføres i sin nåværende form.

   Les mer

 • Stortinget

  Nesten nullenerginivå må være kostnadsoptimalt

  Boligprodusentenes Forening har gitt innspill om nesten nullenerginivå som nytt forskriftskrav til Stortingets energi- og miljøkomité. Innspillene ble avgitt i et åpent høringsmøte 12. mai om den nye energimeldingen "Kraft til endring. Energipolitikken mot 2030" (Meld. St. 25 (2015-2016)).
   

   Les mer

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no