logo

Meny

Søk

Boligprodusentenes Hytteforum

Formålet med Boligprodusentenes Hytteforum er å være et felles talerør på vegne av hytte- og fritidsboligprodusenter. 

Hytteforum er åpen møteplass som møtes en gang i kvartalet for å diskutere felles anliggende slik som, Teknisk regelverk, statistikk for hytte- og fritidsboligmarkedet, offentlige krav, styringssystemer, plan- og bygningslov, forbrukerspørsmål osv.

Det kan nedsettes underutvalg som jobber med spesifikke problemstillinger, slik som TEK10, høringsuttalelser, statistikk osv.

Prosjekter som allerede er igangsatt er:

  • Utarbeide veileder TEK-10-krav til fritidsboliger med én bruksenhet
  • Etablere bedre statistikk for hytte- og fritidsboligmarkedet (sammen med Prognosesenteret)
  • Utarbeide bruksanvisning for fritidsbolig

Ta kontakt om du ønsker å mere informasjon

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no