logo

Meny

Søk

Hytteprodusentene

Hytteprodusentene er et underutvalg i Boligprodusentenes Forening og ledes av en styringsgruppe som velges blant Hytteprodusentenes medlemmer. Styringsgruppen legger planer og prioriterer aktiviteter i samarbeid med administrasjonen i Boligprodusentene.  

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no