logo

Meny

Søk

 • Kvalitetsforum

  Kvalitetsforum er en samarbeidsarena for medlemmer i Boligprodusentenes Forening, hvor alle medlemmer kan møte.


  Les mer
 • Grunnlag for beskrivelse - ny bransjenorm

  Nå foreligger "Grunnlag for beskrivelse". Dette er et forslag som skal styrebehandles før den ev. får status som ny bransjenorm.

   

   Les mer

 • Regelverk eu-forordning

  Personopplyningsregelverket er trådt i kraft

  I forståelse med Datatilsynet har foreningen besluttet å utarbeide en bransjenorm for håndtering av personopplysninger etter regelverk som trådte i kraft 20. juli (EU-forordning som omtales som GDPR). Her finner du nærmere informasjon og plan for dette arbeidet.

   Les mer

 • Dokumenter om uavhengig kontroll - oppdatert 23. mai 2014

  Her samler vi noen dokumenter som vi mener kan være nyttige om uavhengig kontroll.

  Oppdatering 23. mai 2014:
  - Notat om bransjestandard for påvisning av samsvar med krav til lekkasjetall.

  Oppdatering 10. februar 2014:
  - Svar i e-post fra Dibk om at våtrom kun skal kontrolleres for boliger.

  Oppdatering 4. desember 2013:
  - Svarbrev fra Dibk om kontroll av våtrom og behov for kun ett inspeksjonsbesøk. Presisering om produktdokumentasjon ved klargjøring av at ansvarlige foretak har ansvar for at varen er egnet for formålet (TEK-krav), mens ansvar for at produktdokumentasjonen er rette eller lovlig ligger hos produsent eller omsetningsleddet.

  Oppdatering 26. september 2013:
  - Skriv om industriprodukter, Betongelementforening og Boligprodusentene

   

   Les mer

 • Tilsyn i byggesaker - oppdatert 23.5.2014

  Her samler vi saker om tilsyn:

  - Om tilsyn fra Arbeidstilsynets "sosial dumping gruppe"

  - Svarbrev fra Dibk om tilsyn i 14-dagers perioden etter søknad om brukstillatelse.

  - Vedtak i full tekst fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus på klagesak om tilbaktrekking av ansvarsrett og pålegg om uavhengig kontroll etter tilsyn, hvor klager/foretaket fikk medhold.

   Les mer

 • Presentasjoner fra Produktivitetsseminar er publisert

  Du finner presentasjonene under Medlemssider/Kvalitetsforum. Noter at tilgang til disse sidene krever pålogging. Kontakt Morten Meyer hvis du trenger hjelp til pålogging.

   

   Les mer

 • Ny systembeskrivelse for Bygg og Bolig Styringssystem - oppdatert august 2012

  Nå er det laget en ny utgave av Systembeskrivelse for Bygg og Bolig Styringssystem, som har en rekke referanser til regelverk.

   Les mer

 • Moderne boliger i ekstremvær

  Boligprodusentenes Forening har gjennomført en kartlegging blant medlemsbedriftene over skader på nyere boliger under romsjulsstormene i 2011. Kartleggingen indikerer at moderne boliger har klart seg godt under ekstremværet.

   Les mer

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no