logo

Meny

Søk

Dokumenter om uavhengig kontroll - oppdatert 23. mai 2014

Her samler vi noen dokumenter som vi mener kan være nyttige om uavhengig kontroll.

Oppdatering 23. mai 2014:
- Notat om bransjestandard for påvisning av samsvar med krav til lekkasjetall.

Oppdatering 10. februar 2014:
- Svar i e-post fra Dibk om at våtrom kun skal kontrolleres for boliger.

Oppdatering 4. desember 2013:
- Svarbrev fra Dibk om kontroll av våtrom og behov for kun ett inspeksjonsbesøk. Presisering om produktdokumentasjon ved klargjøring av at ansvarlige foretak har ansvar for at varen er egnet for formålet (TEK-krav), mens ansvar for at produktdokumentasjonen er rette eller lovlig ligger hos produsent eller omsetningsleddet.

Oppdatering 26. september 2013:
- Skriv om industriprodukter, Betongelementforening og Boligprodusentene

 

Hjelpemidler fra Boligprodusentene:

Skriv om industriprodukter - avgrensning av kontroll mot byggevarer

Notat - Boligprodusentenes bransjestandard for påvisning av samsvar med krav til lekkasjetall

Tabeller om underlagsdokumenter og kontrolloppgaver med henvisning til krav - fuktsikring og lufttetthet 

Samsvar mellom levert boligmodul/seksjon og godkjenningsbevis fra Teknisk Godkjenning

Informasjonsskriv til tiltakshaver

Kursmateriell: Obligatorisk uavhengig kontroll

Quizz om kontroll av våtrom

Fra Standard Norge

Norsk Standard prNS 8404 Alminnelige kontrkatsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll

Informasjon fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK):

Svar i e-post fra Dibk om kontroll av våtrom - kun for boliger

Svarbrev fra Dibk om våtrom og produktdokumentasjon

Informasjonsskriv fra DiBK til byggesaksavdelingene

10 spørsmål og svar

Lenke til "Veileder om uavhengig kontroll" fra DiBK: http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/uavhengigkontroll/1/

Skriv fra Kommunal- og regionaldepartementet:

KRD: Om organisering av uavhengig kontroll

KRD: Om uavhengig kontroll pålagt av kommunen

 

 

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no