logo

Meny

Søk

Personopplyningsregelverket er trådt i kraft

I forståelse med Datatilsynet har foreningen besluttet å utarbeide en bransjenorm for håndtering av personopplysninger etter regelverk som trådte i kraft 20. juli (EU-forordning som omtales som GDPR). Her finner du nærmere informasjon og plan for dette arbeidet.

Etter dialog md Datatilsynet har foreningen følgende plan for utvikling av en bransjenorm tilpasset de nye kravene til behandling av personopplysninger:

  • Foreningen påtar seg å utarbeide en bransjenorm for boligprodusenters håndtering av personopplysninger

  • En første utgave av en slik bransjenorm er gjennomgått med merknader fra Datatilsynet.

  • Foreningen vil konferere i nødvendig grad med Datatilsynet for løpende utvikling av bransjenormen.

Bransjenormen vil sette nivå for hvordan prinsipper for behandling av personopplysninger skal gjennomføres i praksis.

Det vil være oppgaver som hver medlemsbedrift vil måtte gjøre i tillegg til å ta i bruk bransjenormen for personopplysninger.

Bransjenormen vil dels bestå av fellesrutiner og hjelpemidler og dels tekster til bruk i kommunikasjon overfor forbruker. Det er aktuelt å gjøre tilpasninger i kontraktsdokumenter overfor både forbruker og profesjonelle for å ivareta personopplysninger.

Bransjenormen vil bli tilgjengelig i Boligprodusentenes Styringssystem. De delen som er knyttet til vår bransjenorm vil være definert i systembeskrivelsen.

Vi sikter mot å ha en samlet bransjenorm klar tidlig i 2019, for fremlegging for godkjenning av datatilsynet.

Nærmere detaljer om dette arbeidet og om regelverket for behandling av personopplysninger finner du i her.

I lenken over finner du også informasjon om den nye forskriften for arbeidsgivers innsyn i e-post og elektronisk materiale. Denne forskriften er ny og trådte i kraft 20.7.2018. 

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no