logo

Meny

Søk

Boligkonferansen: Bra med boligpris-vekst, sa Hegnar

Det er kjempefint at boligprisene stiger, det frister boligbyggerne til å bygge boliger, sa redaktør Trygve Hegnar i en samtale mot slutten av Boligkonferansen. Hans påstand ble begrunnet med at boligbyggerne tjener mer penger når forholdene er slik.

Hegnar deltok i en rundebordsamtale sammen med Baard Schumann, styreformann i Boligprodusentenes forening og Per Jæger, adm. dir i foreningen.

Det er mangel på boliger, og innbyggertallet øker, fastslo Hegnar. Da må flere boliger bygges. Hegner la til at flere reguleringer og mer skatt fra det offentlige ikke er veien å gå dersom man ønsker mer fart i boligbyggingen.

Han avviste også at det aldri før har vært så vanskelig for unge og andre med dårlig råd å komme inn på boligmarkedet: Hvem som helst kan låne penger for under 2 pst., og renten kan bindes i 10 år til under tre pst. Løp og lån!

Dessuten, påpekte han, er det ingen menneskerett for unge mennesker å måtte kjøpe bolig, det er slett ikke ille å gå veien om å leie bolig i starten.

De to fra boligsektoren, Per Jæger og Baard Schumann, la blant annet vekt på at dersom prisveksten blir for høy, kommer det krav fra nøkkelpersonell om høyere lønn. Det vil de formodentlig også få, ettersom de store bykommunene – Oslo - er avhengig av dem. Lønnsspiralen får konsekvenser for hele landet.

Ved at flere velger, av prishensyn, å bosette seg utenfor store bykjerner, innebærer det mer pendling, som også har sine konsekvenser i form av utslipp, belastning på veier og baner etc.

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no