logo

Meny

Søk

Boligkonferansen: Forslag til å avhjelpe ledigheten

Kommunene må ta ansvar for å etablere tilpassede jobber for dem som ikke får jobb på andre måter. Likeledes bør ytelsesmottakere på NAV stille sin arbeidskapasitet til disposisjon for å få hjelpe. Dette var forslag som seniorforsker Simen Markussen ved Frischsenteret lanserte på Boligkonferansen for å avhjelpe arbeidsledighet.

Må gjøre noe med det norske utenforskapet, som er blitt mer arvelig. Stadig større andel av dem som er utenfor arbeidslivet er for syke til å jobbe. Dette rammer i størst grad dem med de laveste inntektene og ungdom.

Er du først utenfor arbeidsmarkedet, er systemet i dag slik at det beste er at du er syk. Da får du trygd – lavere enn lønn, men faste penger. Dette er også billigst for kommunene, fordi staten betaler når du er syk, kommunen sosialhjelp.

Andelen som tar imot helserelatert ytelser har økt mye de siste årene, faktisk økt med seksgangeren. Disse havner etter hvert i en form for innlåsing i og med at de gjerne kommer inn i varig uføretrygd.

Systemet kan lett føre folk inn i en sykdomsrolle, fremholdt Markussen, som lanserte flere forslag for å hjelpe dem over i jobb:

  • Erstatte dagens ytelsessystem med en felles trygd for å fjerne innlåsingen.
  • Slutte å betale folk for ikke å gjøre noe. Som ytelsesmottaker hos NAV må den enkelte stille sin arbeidskapasitet til disposisjon, og får lønn for det.
  • Gi norske kommuner ansvar for å sysselsette dem som går på NAV, som ikke finner andre jobber, dvs. tilpassede jobber.

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no