logo

Meny

Søk

Boligkonferansen: Ikke bare, bare med vind- og solkraft

Tyskland er storforbruker av vind- og solkraft, som gir store svingninger over døgnet både i effekt og priser – og over året. I Norge gir vannkraften stabilitet. Teknisk sjef i Boligprodusentenes forening, Lars Myhre, var bekymret for utviklingen dersom vind- og solkraft i større grad skal erstatte vannkraften.

Han informerte også om et nytt EU-krav om «nearly zero-energy» både i private og offentlige bygg. Kravet er ennå ikke en del av norsk lovgivning, men tilsvarende energikrav finnes i regjeringens klimamelding fra noen år tilbake og er dermed på plass som norske krav.

Forleden var Myhre med i en lobby-delegasjon i Europa-parlamentet. Formålet var å påvirke tiltak for energibruk i boliger. Det viktigste, sa delegasjonen utgått fra boligprodusentenes europeiske organisasjon, er å tenke kostnader for dem som skal kjøpe boliger.

Tyskland har massivt støttet utvikling av solkraft. Utbyggingen har vært kostbar, men pris på solceller har sunket betydelig. Prisutviklingen har imidlertid nå flatet ut. Den tyske fornybarkraft konkurrerer ut gass- og kullkraft. Myhre minnet også om at vind- og solkraften er veldig svingende, noe som også avspeiler seg i prisbildet. Norske kraftpriser ligger mye mer stødig, ikke de samme effektutslagene.

Norsk kraft eksporteres til Europa. Det kan virke med til å avhjelpe de store svingningene. Situasjonen i Norge er helt annen enn i Europa ellers når det gjelder leveringssikkerhet.

Myhre minnet om at ordningen med grønne sertifikater skal fases ut.

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no