logo

Meny

Søk

Boligkonferansen: Innlandet må våge nye ting

I Hedmark og Oppland – Innlandet – er det mye bra, men regiondirektør Åge Skinstad i NHO var engstelig for at man i regionen var i ferd med å slå seg i ro med det. For å komme videre mente han at regionen må våge å gjøre nye ting, se nye muligheter, sette tydelige mål og ta nødvendige grep.

I regionen er det nå 15 kommuner som har flere hytter enn hus. Det gir økt vekst i byggeaktivitet og gode tider for små og store byggeaktører. I regionen er det nå flere innbyggere i helgen enn midt i uken da det så å si bare er fastboende der. Dette stimulerer reiselivsnæring og varehandel. Her ligger muligheter for flere arbeidsplasser og dermed økt behov for boliger.

Skinstad mente at man bl.a. var nødt til å få fart på kommunesammenslåing. 85 prosent av bedriftslederne er i en NHO-undersøkelse helt eller delvis enig i at det er behov for endring i kommunestrukturen. Fem grunner ligger bak deres svar:

  • Effektiv og miljøvennlig arealbruk
  • Bedre saksbehandling og økt rettssikkerhet
  • Færre kontaktpunkter og mer enhetlig preg
  • Mer robuste kommuner
  • Effektiv ressursbruk

Det må satses på mer produksjon av tjenester, og mindre på administrasjon, poengterte Skinstad, og det må lages flere bylignende samfunn.

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no