logo

Meny

Søk

Boliglånsforskriften til vurdering, men …

Siv Jensen
Regjeringen har satset på digitalisering og dette vil utvilsomt få positive virkninger på boligbyggingen, fortalte finansminister Siv Jensen

Det er ikke boliglånsforskriften som har ansvaret for alt som er feil på boligområdet. Riktig regulering er fornuftig. Jeg vil gå grundig gjennom innspillene og analysene som er kommet i forbindelse med arbeidet med forskriften. Vi har sett en liten nedgang i gjeldsbyrden i befolkningen, og det er bra, konstatere finansminsiter Siv Jensen på Boligkonferansen 2018.

At vi har innført en boliglånsforskrift betyr ikke det at vi mener at bankene gjør en dårlig jobb. Vi så på summen av utlån, som kunne utgjøre en risiko for norsk økonomi, sa Jensen, som ikke uten videre var tilhenger av bruk av tilsyn og reguleringer. I noen tilfeller er det likevel nødvendig.

Boliglånsforskriften har i første rekke en effekt på økonomien som helhet, ikke så mye på boligprisene. Jensen kunne ikke love at forskriften står for fall. Finanstilsynet og Norges Bank har anbefalt at den fjernes, men finansministeren var bekymret for den samlede gjelden i samfunnet. Den er større enn på lenge.

Digitalisering

Derimot har regjeringen satset på digitalisering og dette vil utvilsomt få positive virkninger på boligbyggingen og dermed prisene, slo hun fast, og antydet mulig reduksjon på 100 000 i byggekostnadene.

Jensen sa hun vil gjøre hva jeg kan for å hindre ny bankkrise eller at utviklingen i Norge staser fordi folk bruker alle sine penger til å nedbetale gjeld. Boligbygging er en viktig næring, vi skal sikre stabile rammevilkår, slik at boligbyggere kan skape arbeidsplasser og boliger, påpekte finansminister Jensen.

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no