logo

Meny

Søk

Boligpolitikken bør ligge fast, trass i stortingsvalg

Adm. dir Per Jæger mente at standardisering og digitalisering ble viktigere og viktigere i tiden fremover.
Adm. dir Per Jæger mente at standardisering og digitalisering ble viktigere og viktigere i tiden fremover.

Vi ønsker at boligpolitikken ligger fast, ikke ta den endres vesentlig hvert fjerde år. Mindre endringer er greit nok, dersom det er noe som ikke er vellykket. Dette sa adm. dir i Boligprodusentens forening, Per Jæger, ved innledning til årets utgave av Boligkonferansen. Han ønsket seg også at forenklingstakten som dagens regjering er i gang med, måtte fortsette.

Han understreket at boligbyggerne er samfunnsbyggere. Selv om befolkningsveksten ikke er så stor som den var tidligere, er vekten fortsatt på et høyt nivå. Innvandrere blir for øvrig etter hvert en viktig og veldig god arbeidskraft.

40000 enheter, inkl. hytter

Den samlede boligproduksjonen er nå på nær 40 000 enheter, hytter inklusive ca 8000 hytter. Det er et nivå som tilsvarer tall på noen får år på 1970-tallet. Dette skaper veldig mange arbeidsplasser, og gir god sysselsetting, understreket Jæger, som mente imidlertid at man burde ha litt forskjellig regelverk mellom hytte- og boligbygging.

Norske boligprodusenter skal fortsatt ligge i spissen mht å bygge grønt, poengterte Per Jæger. I fremtiden blir det fortsatt viktig å ta godt vare på de som trenger boliger i fremtiden, slik at ikke kommunen må gå inn. Regelverket driver prisene oppover, og vi må ikke stille oss slik at man priser de offentlige ansatte ut av byene. Det trengs nøkterne boliger, og økt boligbygging er et offentlig ansvar, konstaterte Jæger, som mente at fremtiden bl.a. ligger i standardisering og digitalisering.

Tilbake i normalmarkedet

Baard Schumann, formann i Boligprodusentenes forening, la sin velkomsthilsen vekt å at det er viktig å tenke langsiktig i boligmarkedet. Nå er vi tilbake til normalmarkedet, vi er oppe på et nivå som er fornuftig, sa han og understreket at det er viktig å se noen år fremover når det gjelder befolkningsvekst og boligbehov.

Etterspørselen vil fortsatt være høy, fremholdt Schumann. Bygges det for lite fremover, vil prisene stige. Han ventet for øvrig normalisering i Rogaland i 2018/2019. Ved å holde tilbudssiden oppe, vil vi klare å dempe boligprisveksten og hindre nye innstramninger.

 

 

 

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no