logo

Meny

Søk

Boligprodusentene lanserer ny boligstatistikk på fylkesnivå

.

Boligprodusentenes Forening videreutvikler Boligbarometeret og lanserer i dag en indeksbasert statistikk for salg og igangsetting av nye boliger på fylkesnivå. Denne statistikken vil bli oppdatert på kvartalsbasis.

Boligbarometeret er bransjestatistikk som viser salg- og igangsetting av nye boliger i Norge. Statistikken utgis av Boligprodusentenes Forening og Prognosesenteret og blir publisert månedlig. 

Hver måned innhentes det tall fra i underkant av 1 000 bedrifter over hele landet. Vi har hentet inn data på månedsbasis siden 2010, mens vi har kvartals-tall fra 1999. Boligbyggingen fordeles på eneboliger, småhus og leiligheter.

På grunn av etterspørsel etter flere tall på på fylkesnivå lanserer vi i dag en indeksbasert statistikk som viser salg- og igangsetting de siste 12 måneder på kvartalsbasis. 4. kvartal 2010 = indeks 100. 

I tillegg viser vi en indeks for igangsetting pr. fylke pr kvartal i forhold til et beregnet boligbehov.  Prognosesenteret har beregnet et boligbehov på fylkesnivå med følgende forutsetninger:

  • MMMM alternativet til SSB er lagt til grunn for befolkningsframskrivingene
  • Igangsettingen er en gjennomsnittlig årlig igangsetting i perioden 2016-2025
  • Det er lagt inn et årlig sanering på 5 000 boliger som er fordelt på kommunenes %-vise andel av den totale boligmassen

Last ned fylkesrapporten

Vi publiserer også bakgrunnsdataene for indeksen i et excel-regneark. Disse dataene kan benyttes med henvisning til Boligprodusentene.

Last med bakgrunnsdata i excel

 

 

For ytterligere informasjon kontakt:
Boligprodusentenes Forening
v / Adm. direktør Per Jæger
Mob +47 909 89 509
per.jaeger@boligprodusentene.no

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no