logo

Meny

Søk

Boligsalget ligger fortsatt bak fjoråret

.

- Salget av nye boliger i august ligger 9 % under samme måned i fjor, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.  

- Hittil i år ligger salget 8 % under fjoråret.  Ser vi på de ulike boligtypene, viser våre tall at salget av småhus hittil i år ligger 16 % under, leiligheter 4 % under og salget av eneboliger ligger 9 % under fjoråret, fortsetter han.

Igangsettingen av nye boliger hittil i år ligger 13 % bak fjoråret. Fordelt på boligtype ser vi at eneboliger ligger 19 % bak fjoråret, småhus og leiligheter ligger hhv. 21 % og 6 % bak fjoråret.

- De siste 12 månedene er det solgt 26 320 boliger. Dette er 20 % under nivået for et år siden. De siste 12 månedene er det igangsatt 28 496 boliger.  Dette er 15 % under nivået for et år siden, sier Jæger.

- Vi har beregnet den forventete ferdigstillelse av boliger fremover, sier Jæger. - I dag opplever vi at Oslo er i relativ balanse, men basert på dagens igangsetting, forventer vi et boligunderskudd i Oslo om et par år, avslutter Jæger

Last ned presentasjon 

Last ned pressemelding

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no