logo

Meny

Søk

Boligtvistnemnda videreføres

.

Byggmesterforbundet og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) har sagt opp sin samarbeidsavtale med Boligtvistnemnda. Boligprodusentene viderefører Boligtvistnemnda sammen med Forbrukerrådet.

Med de to organisasjonenes utmelding, er det behov for å klargjøre om tilslutning til Boligtvistnemnda:

  • Forbruker har adgang til å bruke Boligtvistnemnda som tvisteorgan overfor bedrifter som er medlemmer i Boligprodusentenes Forening og deres kjedemedlemmer.
  • Alle bedrifter som er medlemmer i Boligprodusentenes Forening er tilsluttet Boligtvistnemnda. Dette gjelder også tilhørende kjedemedlemmer.
  • Kjedemedlemmer i kjeder tilsluttet Boligprodusentenes Forening vil fortsatt være tilsluttet være tilsluttet Boligtvistnemnda, selv om disse også skulle være medlemmer i Byggmesterforbundet eller EBA.

En praktisk konsekvens er at alle kjedemedlemmer tilsluttet Boligprodusentenes Forening fortsatt skal krysse av for tilslutning til Boligtvistnemnda ved utfylling av kontrakter.

Alle boligkjeder tilknyttet Boligprodusentenes Forening oppfordres om å informere videre til sine kjedemedlemmer om tilslutningen til Boligtvistnemnda.

 - Det er trist at Byggmesterforbundet og Entreprenørforeningen nå velger å trekke seg ut av Boligtvistnemnda, sier adm. direktør Per Jæger i Boligprodusentene. Vi har i mange år jobbet med å løse tvister med forbrukere og ser Boligtivistnemnda som en viktig del av bransjens seriøsitetsarbeid.

Last ned brevet

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no