logo

Meny

Søk

Det ble igangsatt over 30 000 boliger i 2015

- 2015 ble et meget godt år for salg og igangsetting av nye boliger, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Våre tall viser at det ble igangsatt over 30 000 boliger i 2015, noe som er det høyeste nivået på mange år.

Totalt sett økte igangsettingen av nye boliger med 19 % sammenlignet med 2014. Det er igangsetting av leiligheter som øker mest med 38 %, mens eneboliger og småhus ligger på samme nivå som i fjor. 54 % av det som ble igangsatt i 2015 var leiligheter, sier Jæger.

Det bygges mest boliger i Akershus (19,7 %) etterfulgt av Rogaland (11,3 %) og Hordaland (11,2 %).

Det var også et godt salg av nye boliger i 2015, med en salgsøkning på 19 % sammenlignet med 2014. Det er leilighetsmarkedet som dominerer veksten og tar stadig større andeler. Det ble solgt 40 % flere leiligheter i 2015 enn i 2014. Salget av eneboliger og småhus holder seg stabilt, men taper markedsandeler i et økende marked mot leiligheter.

Etter mange gode år viser Rogalandsmarkedet en tilbakegang både på salg og igangsetting. Solgte boliger går ned i 2015 mot 2014 med 14 %, mens igangsettingen går ned med 20 %.

-  Hovedutfordringen for boligmarkedet i Norge nå er Oslo, sier Per Jæger. Det er et tankekors at det ble igangsatt flere boliger i Rogaland enn i Oslo i 2015 til tross for nedgangen i oljebransjen, fortsetter han. – Det har i alt for mange år vært bygget for få boliger i Oslo sammenlignet med boligbehovet. Nå må politikerne handle for å unngå en boligkrise i hovedstaden. - Vi foreslår at det settes ned et hurtigarbeidende boligutvalg som sammen med representanter fra boligprodusentene raskt kommer med tiltak for økt boligbygging i Oslo, avslutter Jæger.

Last ned pressemelding

Last ned presentasjon

 

For ytterligere informasjon kontakt:

Boligprodusentenes Forening
v/Administrerende direktør Per Jæger
Mob +47 909 89 509
per.jaeger@boligprodusentene.no

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no