logo

Meny

Søk

Det ble igangsatt over 31 000 boliger i 2016

- 2016 ble et meget godt år for salg og igangsetting av nye boliger, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Våre tall viser at det ble igangsatt 31 278 boliger i 2016, noe som er det høyeste nivået på mange år.

Totalt sett økte igangsettingen av nye boliger med 4 % sammenlignet med 2015. Det er igangsetting av småhus som øker mest med 9 %, mens leiligheter øker med 5 %. Eneboliger har en liten nedgang på 2%. 54 % av det som ble igangsatt i 2016 var leiligheter, sier Jæger.

Det bygges mest boliger i Akershus (14,0 %) etterfulgt av Oslo (13,5 %) og Sør-Trøndelag (12,3 %).

Det var også et godt salg av nye boliger i 2016, med en salgsøkning på 15 % sammenlignet med 2015. Det ble solgt 35 621 boliger i 2016. Det er leilighetsmarkedet som dominerer veksten og tar stadig større andeler. Det ble solgt 25 % flere leiligheter i 2016 enn i 2015. Salget av eneboliger holder seg stabilt, mens det er en økning i salget av småhus på 9 %.  

I 2016 ble det solgt flest boliger i Oslo (16,9 %), etterfulgt av Akershus (15,3 %) og Sør-Trøndelag (10,0 %).

- Til tross for godt salg i 2016, ligger hovedutfordringen for boligmarkedet i Norge fortsatt i Oslo, sier Per Jæger. Det demografisk betingede boligbehovet for Oslo i 2016 er 6 700 nye boliger, mens det ble igangsatt i overkant av 4 200 boliger. - Oslo kommune må få opp farten og regulere mere til bolig, fortsetter han. Plan- og bygningsetaten må tenke mere volum og mindre på smådetaljer i enkeltplaner. Om et knapt tiår skal hovedstaden huse rundt 800.000 mennesker. Skal man unngå enda høyere boligpriser, må byrådet handle nå, avslutter Per Jæger. 

Last ned pressemelding

Last ned presentasjon

 

For ytterligere informasjon kontakt:

Boligprodusentenes Forening
v/Administrerende direktør Per Jæger
Mob +47 909 89 509
per.jaeger@boligprodusentene.no

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no