logo

Meny

Søk

Det er behov for 31 500 nye boliger hvert år de neste fem årene

.

SSB la i juni fram nye tall for befolkningsveksten fremover. Boligprodusentenes Forening har derfor fått beregnet det demografiske boligbehovet fremover basert på SSBs befolkningsfremskrivning.

- Tar vi utgangspunkt i SSBs hovedalternativ med Middels fruktbarhet, Middels levealder, Middels innenlandsk flytting og Middels innvandring ligger det årlige boligbehovet på ca 31 500 nye boliger hvert år de neste 5 årene sier Per Jæger administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Les Prognosesenterets analyse

 

 

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no