logo

Meny

Søk

DiBK orienterer om tiltaksklasser for utførelse av trekonstruksjoner

.

Boligprodusentenes Forening har reist spørsmål overfor DiBK om byggesaksforskriften § 9-4 og tilhørende veiledning som redegjør for plassering i tiltaksklasse for utførelse av trekonstruksjoner. Direktoratet informerer blant annet om at veiledningen endres slik at begrensningen på 4 boenheter i tiltaksklasse 1 fjernes.

Boligprodusentenes Forening uttrykker tilfredshet med at denne justeringen er iverksatt, slik at bedrifter med tiltaksklasse 1 fortsatt kan drive sin virksomhet som før endringene i 1.1.2016.

Direktoratet skriver at for tiltaksklasse 1 erstattes teksten "Småhus inntil 3 etasjer og 4 boenheter, andre mindre bygninger i høyst to etasjer" med " Småhus(enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus, kjedehus og terrassehus til og med tre etasjer), andre mindre bygninger til og med to etasjer. Ikke bærende vegger i store bygg."

For tiltaksklasse 2 beholdes grensen på inntil 4 etasjer, mens for tiltaksklasse 3 har en fjernet pålitelighetsklasser.

Les brevet fra DiBK

Ovennevnte endringer er innført i den elektroniske veiledningen til saksbehandlingsforskriften på direktoratets hjemmeside.

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no