logo

Meny

Søk

Digitalisering gir gevinster - hvis alle bidrar

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Digitalisering, digitalisering, digitalisering. Det var budskapet som kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner hadde med seg til Boligkonferansen i dag. For å kunne ta ut gevinstene fra digitaliseringen trengs standardisering og ikke minst at også alle i næringen går over fra papir og mapper til den digitale verden.

I sitt foredrag slo statsråd Sanner fast at to sentrale pillarer i regjeringens boligstrategi er å bedre tilbudssiden og holde fast på eierlinjen. Sanner tar sikte på å løfte digitalisering for å få ned kostnadene, få til effektivisering og få bedre våpen i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Noen kommuner kan halvere sin saksbehandlingstid hvis de følger våre anbefalinger, sa Sanner, som minnet om at også kompetansen i kommunene må styrkes på bygge- og arealsiden.

Regjeringen har lagt opp til raskere planprosesser, men kommunene må ta tak i handlingsrommet de dermed får, presiserte Sanner. De må følge opp og må levere.

Samarbeid trengs

Trenger samarbeid mellom stat, kommunene og boligbyggerne. Næringen selv må være frempå, presiserte Sanner, mange er fremoverlente, men noen henger igjen. Dere må bidra til å gå over fra papir og mapper til digitalisering, ettersom gevinsten ikke minst kommer næringen til gode.

En styrke å ha fått på plass sentrene som skal bidra til å bekjempe arbeidslivskriminaliteten. Nye sentre kommer nå, bl.a. i Bodø og Tønsberg, opplyste statsråden.

Sanner minnet dessuten om at hans departement nå var i sluttspurten i arbeidet med TEK17, som etter planen skal iverksettes fra 1. juli i år.

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no