logo

Meny

Søk

Endringer i bustadoppføringslova og avhendingslova trer i kraft 1. januar 2019

Stortinget har vedtatt endringer i bustadoppføringslova vedr garantireglene.

Stortinget har fattet vedtak som gir en forbrukerkjøper krav på entreprenørgaranti også der avtalen inngås etter avhendingslova. Krav på garanti vil gjelde ved kjøp av nyoppført bolig som selges innen 6 måneder etter ferdigstillelse. Forutsetningen er at selger gjør avtalen som ledd i næringsvirksomhet.

Les hele lovvedtaket her

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no