logo

Meny

Søk

Fagdager for hytteprodusenter - 12. - 13. september

Årets hytteprosjekt 2017 - Leve Hytter

- Det ble bygget omlag 8 000 hytter i 2016 og dette er et viktig marked for mange av våre medlemsbedrifter, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Vi ønsker derfor å sette et spesielt fokus på muligheter og utfordringer i hyttemarkedet og inviterer til Fagdager for hytteprodusenter 12. - 13. september.

Fagdagene avholdes på Park Inn Oslo Airport. Det blir to dager med innlegg og diskusjon om hyttemarkedet, tekniske forskrifter og føringer fra planmyndighetene. I tillegg blir det presentert en juridisk betenkning fra v/ Professor dr. juris Kåre Lilleholt om hvordan Bustadoppføringslova skal forstås.

- Vi inviterer alle hytteprodusenter til denne samlingen, sier Jæger, også de som ikke er medlemmer i Boligprodusentenes Forening. Vi tror det er viktig å samle bransjen og diskutere viktige fellessaker, avslutter han.

Påmelding

Se programmet

 

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no