logo

Meny

Søk

FEIL I BYGGEKOSTNADSINDEKSEN – KORRIGERE KONTRAKTER?

.

SSB informerte 14. februar om at det har vært feil i byggekostnadsindeksene for perioden mai 2016 til og med desember 2016. Feilen gjelder lønn, og ikke materialer, og berører derfor bare indeksene som omhandler "i alt".

SSB har nå rettet indeksene, men alle bedrifter som har brukt indeksene mellom mai 2016 og desember 2016 bør gi melding til forbrukerne om at det har vært feil i SSBs indekser.

Vi anbefaler at bedriftene informerer forbrukerne om feilen i eget brev. Dersom bedriften i denne perioden har foretatt avregning mot forbrukerne, så anbefaler vi at avregningen korrigeres med korrekte tall.

Se tabeller for eneboliger i tre og blokker med nye, korrekte indekser og gamle, feil indekser på våre medlemssider.

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no