logo

Meny

Søk

Forsiktig økonomisk oppsving på vei

 Sjeføkonom Kjersti Haugland i DnB på Boligkonferansen
Sjeføkonom Kjersti Haugland i DnB på Boligkonferansen

Et forsiktig oppsving er på vei i norsk økonomi, anslagsvis på 2% i årene som kommer, prognostiserte sjeføkonom Kjersti Haugland i DnB på Boligkonferansen. Reguleringene vil for øvrig føre til at prisutviklingen i boligmarkedet dessuten vil roe seg.

Ledigheten er på vei ned, sa Haugland, det er færre ledige enn det var på toppen.  Hun tror at 2017 vil være bunnen for oljebransjen. Grunntemperaturen i norsk økonomi i hele landet er fortsatt kjølig, men det er regionale forskjeller. I boligmarkedet er imidlertid temperaturen høy!

Tror på en forsiktig oppgang i oljen fremover mot 2020. Motvinden avtar og blir en svak medvind. Utviklingen i kjøpekraften for husholdningene vil også bli bedre enn i 2016, konstaterte hun.

Lønnsvekst opp

Haugland trodde at lønnsveksten vil ta seg noe opp, men vil holde seg under 3%. Den importerte inflasjonen var betydelig i 2016, men vil ikke gjenta seg i år. Inflasjonen i Norge samlet sett vil fremover trolig ligge på ca. 1%. Kjøpekraften vil i økende grad bli sterkere i årene fremover, poengterte hun.

Den offentlige pengebruken vil imidlertid bli mindre løssluppen, fremholdt hun, etter å ha hatt mange år med sterk stimulans fra finanspolitikken. Heretter får man mer moderat hjelp fra finanspolitikken.

Hun mente dessuten at veksttakten i boligprisene er på vei ned, de når toppen i år, og flater deretter ut, poengterte Haugland. Ifølge av en statistikk hun viste frem, hadde 18% av boligkjøperne i landet i 2014 en gjeldsgrad større enn fem ganger inntekten, 22% i de større byene.

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no