logo

Meny

Søk

Fortsatt godt salg av nye boliger

.

- De siste 12 månedene er det solgt 30 966 boliger. Dette er det høyeste nivået på mange år sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Det er leilighetsmarkedet som står for den positive salgtendensen med en økning fra fjoråret på 12 %, mens salg av eneboliger og småhus går tilbake med henholdsvis 4 % og 16 %.

Igangsettingen av nye boliger gikk ned med 42 % i februar sammenlignet med samme måned i fjor. For de to første månedene har vi en igangsettingsnedgang på 20 %. - Nedgangen skyldes at vi registrerte en rekordhøy igangsetting i desember samt at igangsettingen i februar 2015 lå på et høyt nivå, sier Jæger.  - Vi ser ingen dramatikk i disse tallene. Igangsettingen de siste 12 måneder sammenlignet med de foregående 12 månedene viser en vekst på 11 %.

Et godt salg lover bra for igangsettingen fremover avslutter Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. 

Last ned pressemelding

Last ned presentasjon

 

For ytterligere informasjon kontakt:

Boligprodusentenes Forening
v/Administrerende direktør Per Jæger
Mob +47 909 89 509
per.jaeger@boligprodusentene.no

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no