logo

Meny

Søk

GDPR - hva gjør Boligprodusentenes Forening?

Foreningen vil bistå medlemmene med innarbeiding av forordningen. Vi anbefaler at våre medlemmer avventer videre tiltak inntil vi har avklart med datatilsynet hva som kreves av en felles bransjenorm for boligprodusenter. Denne vil definere hva som er nødvendig for å tilfredsstille den europeiske forordningen GDPR.

Så langt har vi følgende plan:

  • Foreningen påtar seg å utarbeide en bransjenorm for boligprodusenters håndtering av personopplysninger
  • En første utgave av en slik bransjenorm er gjennomgått med merknader fra Datatilsynet.
  • Foreningen vil konferere i nødvendig grad med Datatilsynet for løpende utvikling av bransjenormen.

Bransjenormen vil bli tilgjengelig i Boligprodusentenes Styringssystem. Innarbeiding av GDPR vil skje i flere steg og foreningen vil utarbeide en nærmere plan for de oppgavene som hver medlemsbedrift vil måtte gjøre for å ta i bruk bransjenormen for personopplysninger.

Vi sikter mot å ha en samlet bransjenorm klar tidlig i 2019, for fremlegging for godkjenning av datatilsynet.

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no