logo

Meny

Søk

God sammenheng mellom salg og igangsetting av leiligheter

.

- 7 % av solgte leiligheter hittil i år er på ferdigstilte leiligheter, 33 % er i prosjekter under produksjon, mens de resterende 60 % er i prosjekter som skal igangsettes i 2017, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Dette viser at det god sammenheng mellom det som selges og igangsettingen av leiligheter, forsetter han.

Salget i årets 2 første måneder ligger på samme nivå som i fjor. Salget av småhus viser en økning, mens salget av eneboliger og leiligheter viser en liten nedgang hittil i år. - Siste 12 måneder viser salget en vekst på 15 % med størst vekst i salget av leiligheter (+22 %), sier Jæger.

- Igangsettingen viser en økning på 23 % i årets 2 første måneder, og det er en sterk vekst i igangsettingen av både småhus (+ 39 %) og leiligheter (+36 %), fortsetter Jæger. Eneboligmarkedet viser en flat utvikling. Veksten i igangsetting siste 12 måneder er på 9 % totalt.

- Ser vi på hvilke boligtyper som er igangsatt siste 12 måneder, ser vi at vi har en vekst i leiligheter på 12 % og i småhus på 16 %, mens eneboligmarkedet går ned med 2 %, avslutter Jæger.

Last ned presentasjon

Last ned pressemelding

 

For ytterligere informasjon kontakt:
Boligprodusentenes Forening
v / Adm. direktør Per Jæger
Mob +47 909 89 509
per.jaeger@boligprodusentene.no

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no