logo

Meny

Søk

God start på boligbyggingen i 2016

- Vi har hatt en god start på boligbyggingsåret, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Igangsettingen i januar ligger 16 % over samme måned i fjor.

Veksten i igangsettingen skyldes utelukkende leilighetsmarkedet. I januar er økningen på 41 % mot samme måned i fjor, mens tendensen siste 12 måneder viser en vekst på 39 %, sier Jæger.

- Salget av nye boliger i januar ligger også tett opp mot de beste januarmålingene vi har hatt de siste årene, sier Jæger. Vi ser dog en svak salgsnedgang i januar i år mot januar 2015 på 3%, fortsetter han.

Tendensen siste 12 måneder viser en salgsøkning på 16 %, og leiligheter har en vekst på 35 %. Øvrige byggtyper viser en tilnærmet flat utvikling.   
 

Stort behov for fagarbeidere
- Høy byggeaktivitet medfører et stort behov for fagarbeidere, sier Jæger. Per i dag utdannes det ikke nok fagarbeidere for å dekke behovet. I følge Fafos framskrivinger vil næringen trenge 8 500 fagarbeidere og håndverkere hvert år fram mot 2020, sier han.

- Jeg oppfordrer alle ungdommer som skal velge studieretning 1. mars til å velge yrkesfag, sier Jæger. Da får dere brukt både hode og hender. Dette er et fantastisk sted å jobbe, med mange muligheter og påvirkningskraft, avslutter Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. 
 

Last ned pressemelding

Last ned presentasjon

 

For ytterligere informasjon kontakt:

Boligprodusentenes Forening
v/Administrerende direktør Per Jæger
Mob +47 909 89 509
per.jaeger@boligprodusentene.no

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no