logo

Meny

Søk

Grådige kommuner bidrar til å øke boligprisene

Per Jæger
Boliger er en av de fire velferdspilarene våre, ifølge Per Jæger.

Grådige kommuner øker boligprisene, her har vi en skjult skatt på fremtidige boligkjøpere, poengterte adm. dir. i Boligprodusentenes forening, Per Jæger, på Boligkonferansen 2018. Boligkjøpere betaler for en lag rekke forhold knyttet til behandling av planer mm. Jæger håpet for øvrig at boliglånsforskriften ble fjernet.

Jæger poengterte at penger fra bankene betyr mye, men den viktigste arenaer for boligbyggere er kommuneplanene. Det er her grunnlaget for hva man kan bygge i fremtiden.

Boliger er en av de fire velferdspilarene våre, sammen med arbeid, utdanning og helse. Vi må ha en god boligpolitikk, må etablere boliger tidsnok til at familier skal få barn - en bolig å flytte inn i i tide.

Hvem skal vi bygge for?

I noen markeder er det folk som ikke har råd til å kjøpe, fortsatte Jæger. I disse beregningene er også mulighetene til lån lagt inn. Han spurte hvilke grupper man skal bygge boliger for. Det er behov for god boligpolitikk rundt nyetablerte sykehus. Middelklassen må ha råd til å kjøpe boliger – sykepleiere, bygge- og anleggsarbeidere, industriarbeidere og kommunalt ansatte.

Det er viktig å skaffe boliger som førstegangsetablerere - fremtidens boligkjøpere, kan ha råd til å kjøpe, påpekte Jæger. I aldersgruppen 25-35 år øker omfanget av dem som ikke har råd til å kjøpe boliger i forhold til gjennomsnittet.

Må bygge nok boliger

Eneste mulighet å få ned prisen på er å bygge nok boliger. Det vil hjelpe førstegangsvelgere, som er nøkkelen til fremtidige boligkjøp.

Jæger utfordret de politiske partiene: Hvem vil ta eierskapet til boligpolitikken?

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no