logo

Meny

Søk

Hamret løs på regulering av bo-områder

Er målet med en planprosess å nå det øverste nivået av byråkratisk kompleksitet? Skal regulering av boligområder være forbeholdt de største aktørene? Hvor mange ganger skal det samme temaet beskrives? Når skal hovedfokus rettes mot bokvalitet og gode løsninger? Disse spørsmålene reiste Rita Einevoll, avd. leder plan og arkitektur Nordbohus, på Boligkonferansen2018.

- Til tross for regjeringens mange forsøk på å effektivisere og forenkle planprosessene gjennom revideringer av både lovverk og veiledere virker det for meg, som at ressursbruken i forhold til planprosesser bare har økt, konstaterte Einevoll, og stilte spørsmål om målet for lovforvalterne rett og slett er å lage planprosessen mest mulig kompleks.

- I tillegg til dette med tiden pleier jeg, fremholdt hun, å advare mot å ha for stor optimisme når vi har truffet på en positiv og løsningsorientert saksbehandler i oppstartsmøtet. Det vil komme en ny saksbehandler før planen er ferdig behandlet. Og da kan du risikere at mye må endres.

Undersøkelse

I en undersøkelse utført på bestilling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommer det frem at hele 90 prosent av utbyggerne og arkitektene som ble spurt, er helt eller delvis enige i at hvem som er saksbehandler påvirker hvilke krav som stilles (Menon-publikasjon nr. 12/2018).

Likeledes stilte Einevoll spørsmål om hva det er som gjør at hver kommune føler de må ha sitt eget sett med regler, helt spesifikt for dem; egne veinormer, VA-normer, parkeringsnormer, uteroms normer, norm for UU, skjema oppstartsmøte, mal etter mal og norm etter norm.

- Det er ikke uvanlig at en planbeskrivelse blir på over 40 sider for en tomt med bare fire boenheter, påpekte hun. Da er det snakk om fortettingsprosjekter i eksisterende boligområder, hvor det har stått en bolig fra før og kommuneplanens arealdel sier at området fortsatt skal benyttes til bolig.

Oppstartsmøte og samspill

Hva er poenget med å sette av tid til et oppstartsmøte, kan de ikke bare avgjøre om vi kan sette i gang planen eller ikke basert på en forespørsel, undret Einevoll, og fortsatte:

- Det jeg savner, er større forståelse for begge sider i dette samspillet og det at vi blir flinkere til å anerkjenne hverandres roller, oppgaver og kompetanse. Uten gjensidig er et godt samspill umulig. Jeg ønsker meg mer samspill og mindre motspill, poengterte Rita Einevoll, avd. leder plan og arkitektur Nordbohus.

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no