logo

Meny

Søk

Hilsen fra styreleder - Det lønner seg å være medlem!

.

2017 går mot slutten og vi ser tilbake på et innholdsrikt og spennende år.  Boligprodusentene har jobbet målrettet for å fremme medlemmenes interesser, bistå i enkeltsaker, drive opplæring og styrke samholdet i bransjen. Arbeidet har gitt resultater som vi er stolte av og som hele vår bransje vil nyte godt av.

Boligprodusentenes Forening er en medlems- og behovsstyrt organisasjon som skal yte medlemsservice og tilby spisskompetanse til medlemmer. Vi jobber kontinuerlig for å styrke bransjens omdømme, kompetanse og lønnsomhet blant annet gjennom å sikre forutsigbare og hensiktsmessige rammebetingelser og framskaffe og formidle faktabasert kunnskap om bolig og boligpolitikk.

I år, som i tidligere år, har det politiske arbeidet i stor grad handlet om å synliggjøre konsekvenser av regelverksendringer. Den største enkeltsaken vi jobbet med i 2017 var innføring av TEK17. Boligprodusentenes Forening bidro aktivt i TEK17-arbeidet, både i innspillfasen før forskriftsforslaget ble sendt på høring, underveis i høringsprosessen med skriftlige spørsmål og høringsmerknader, og etter fastsettelse av forskriftskravene for å få endret uheldige krav i veiledningen.

Og vi blir hørt. Vi fikk flere vesentlige gjennomslag som vil gjøre det mulig å bygge bedre boliger rimeligere og mer effektivt. Blant annet ble kravene til stigning for gangadkomst moderert, snurektangel ble innført som alternativ til snusirkel for rullestol, kravet om innvendig bod ble fjernet, preakseptert ytelse om utvendig solavskjerming ble fjernet fra veiledningen, og det ble gjort endringer i energikravene til laftehytter. I tillegg har vi jobbet med opplæring i forbindelse med TEK17 og bustadoppføringslova, og fått gjennom en viktig lovendring som gjør det mulig å gjennomføre mindre planendringer mye raskere. Vi har også hatt mange enkeltsaker for medlemmene. I løpet av året har vi for eksempel hatt 50 saker i reklamasjonsnemda og dermed bidratt til at disse ikke endte opp i domstolene.

Hadde det ikke vært for alle dere, ville ikke dette arbeidet vært mulig. Boligprodusentene er summen av alle medlemmene, og sammen har vi en viktig samfunnsrolle. En god bolig er noe av det viktigste folk har. I året som kommer skal vi fortsette å jobbe med enkeltsaker for medlemmene våre, og saker som fremmer medlemmenes kollektive interesser. Digitalisering av regelverket og ny sentral godkjenning er blant de store sakene vi allerede nå vet blir viktige i 2018. Men én ting er sikkert: Politikere og andre har en tendens til å overraske, så det kommer garantert andre saker der vi må stå sammen som bransje for å sikre fortsatt gode rammevilkår og at det er mulig å bygge gode boliger. Ikke glem at Boligprodusentenes Forening er til for deg som medlem. Ikke nøl med å kontakte oss om du har forslag eller trenger bistand.

Jeg ønsker å oppfordre alle til å melde seg på boligkonferansen som går av stabelen på Ullevål 24. og 25. april 2018. Dette er årets viktigste, mest lærerike, og viktigste samlingspunkt for alle medlemmer av Boligprodusentene. Alt ligger til rette for at denne, den niende Boligkonferansen i rekken, blir det beste hittil.

Takk for at du er medlem. Vi blir hørt når vi står samlet.

Med ønsker om en god jul og et fremgangsrikt nytt år!

Baard Schumann
Styreleder Boligprodusentenes Forening

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no