logo

Meny

Søk

Høring: Energikrav og laftede yttervegger

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Direktoratet for byggkvalitet sendt på høring forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energikrav for boligbygning og fritidsbolig med laftede yttervegger.

Les mer

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no