logo

Meny

Søk

Høring - kravspesifikasjon kommunale boliger

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) har sendt på høring et utkast til kravspesifikasjon for kommunale boliger.  Arbeidet er gjort sammen med Boligprodusentene Forening, Difi, Nelfo og kommunene Fredrikstad, Flesberg og Vågå. Høringsfristen er 28. februar

Bakgrunnen er at kommunene årlig anskaffer ca. 3000 boliger (utleieboliger og omsorgsboliger). De bruker i dag mye ressurser på å lage egne kravspesifikasjoner, og leverandørene bruker mye ressurser på å sette seg inn i de ulike kravspesifikasjoner når de skal gi tilbud. En standardisert kravspesifikasjon vil gi effektivisering både for leverandører og bestillere. Kravspesifikasjonen kan brukes til å bestille utleieboliger og omsorgsboliger. NKF vil etablere en revisjonsordning for holde kravspesifikasjonen oppdatert i forhold til lover og forskrifter, standarder, Husbankens krav m.m. NKF arbeider også med en web-versjon som vil gjøre det lett for kommunen å velge hvilke krav som skal gjelde for deres byggeprosjekt, sette på eget kommunevåpen, og legge denne ut på Doffin.

Kapittel 3 i kravspesifikasjonen viser tabeller med anbefalte krav for kommunale boliger knyttet til kvalitetene:

  • universell utforming
  • velferdsteknologi
  • livssykluskostnader
  • klima- og miljø

Høringsfristen er 28. februar

Høringskommentarer merkes 'Høringssvar bolig' og sendes til nkf@kommunalteknikk.no

Høringsutkastet kan lastes ned her

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no