logo

Meny

Søk

Høring NS 3456 FDVU for bygninger + minikurs

.

Nå er forslag til standard NS 3456 lagt ut for andre gangs høring. Årsaken til dette er at standarden er en del videreutviklet og redaksjonelt omarbeidet siden første høring. Til hjelp for den som vil sette seg inn i hvordan forslaget til standard skal brukes, kan du laste ned en presentasjon som et minikurs i FDVU for bolig.

Siden forrige høringsrunde er det normative tabellverket omarbeidet. Nå er tabellverket endret slik at  informasjonstype er normativt mens eksempler på informasjonstyper inngår som informativt tillegg til standarden. Det prinsippielle skillet mellom næringsbygg og boliger er beholdt. Det er foretatt innholdsmessige og redaksjonelle endringer i de informative tabellene for bolig.

Her kan du gå videre for pålogging hos Standard Norge som gir deg tilgang til høringsutgaven.

Her får du tilgang til vårt minikurs som lesehjelp for bolig-fdvu.

 

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no