logo

Meny

Søk

Høring på ny byggteknisk forskrift, TEK17

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) på høring.

  • Krav om innvendig bod fjernes. Det kan kutte kostnad på 60.000 kroner per boenhet.
  • Det skal være plass til å snu en rullestol, men utbygger kan velge mellom en forhåndsgodkjent løsning med snurektangel på minimum 1,30 meter x 1,80 meter eller en snusirkel på minimum 1,50 diameter. Kan gi en redusert kostnad på 35.000 kroner per boenhet.
  • For små leiligheter kan størrelsen på sportsbod halveres. Kan gi en redusert kostnad på 30.000 kroner per boenhet.
  • Det skal ikke lenger være krav til dobbel rekkverk i rampe, trapp og fellesgang.
  • Det skal ikke lenger være krav om utsyn fra vindu i soverom. Det vil si at man kan bygge tettere i byer.
  • Alle rom for varig opphold skal ha dagslys, men kravet må bare oppfylles for oppholdssonen i et rom. Det betyr at deler av rommet der det ikke er tiltenkt at man oppholder seg, kan ha mindre lys.
  • Krav om parkeringsplass i byggteknisk forskrift tas bort, men krav om tilstrekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmede der det er stilt krav om parkering i plan- og bygningsloven, beholdes.

Direktoratet inviterer til høringsmøte tirsdag 22. november kl 9.30 – 11.30 i Oslo. Se dibk.no for mer informasjon og påmelding.

Ikke forenkling å lage nye snufirkanter og flere størrelser for snusirkler

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no