logo

Meny

Søk

Høringsmerknad om forslag til standard for utførelse av trekonstruksjoner prNS 3516

Vedlagt finner du foreningens høringsmerknad til forslag til ny standard for utførelse av trekonstruksjoner.

Det fremgår av foreningens høringsmerknad at en stiller seg positiv til en ny standard for utførelse av trekonstruksjoner, men at høringsforslaget har mange svakheter og må bearbeides videre. Særlig er foreningen kritisk til at standarden setter kvalifikasjonskrav som kan komme i konflikt med andre krav til kvalifikasjoner og gjøre standarden vanskelig å ta i bruk. Videre synes ikke foreslåtte krav til kvalitetssikring å være vurdert ut fra en kost/nytte-betraktning. Begrepet utførelsesklasser er problematisk, siden dette ikke er godt forklart og synes å skulle være styrende for hvilke krav til kvalitetssikring som skal gjelde.

Her er foreningens høringsuttalelse.

 

 

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no