logo

Meny

Søk

Høstkurs i TEK17 - OPPDATERT 11. oktober

Boligprodusentenes Forening tilbyr kurs til medlemmer og andre interesserte.

  • NY TEK17

Se oversikt over kursdatoer og kurssted i tabellen under.

   Tema / kurssted

Oslo

Rogaland/Sandnes

Trondheim/Hell

Lillestrøm

  TEK17

 

 

 

19. oktober

  FDV for nye boliger

 

 

 

AVLYST!

  TEK17

 

 

AVLYST

 

  TEK17

 

25. oktober

 

 

  FDV for nye boliger

 

AVLYST

 

 

  Saksbehandlingsforskriften

AVLYST

 

 

 

Ny TEK17
Nye TEK17 trådte i kraft 1. juli 2017 med overgangsperiode ut 2018 for gamle krav i TEK10. Det har vært et hovedmål å forenkle regelverket og redusere byggekostnadene for nye boliger. Forskriften er i stor grad funksjonsbasert og for mange krav vil forskriftsnivået i praksis være gitt av de preaksepterte ytelsene i veiledningen.

Kursbeskrivelse ny TEK 17

Påmelding

 

Priser

Medlemmer betaler kr. 3.500,- per person for de første to deltakerne og kr. 2.500,- per person for de øvrige (prisen blir justert før utsendelse av faktura).

Medlemmer av Boligprodusentene og bransjeorganisasjoner
tilknyttet BNL: Kr.3.500,00
Ikke-medlemmer: Kr.4.500,00
Offentlige ansatte: Kr.1.500,00

 

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no