logo

Meny

Søk

Høy igangsetting av nye boliger i oktober

.

- Det var en svært god igangsetting av boliger i oktober. Igangsettingen i oktober isolert lå hele 26 % over oktober i fjor og er den beste oktober-måneden vi har målt, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Salget ligger fremdeles på et godt nivå selv om salget i oktober lå 2 % under oktober i fjor, fortsetter han.                                                                                   

- Salget hittil i år er opp 13 % fra et historisk godt fjorårsnivå. Leilighetsmarkedet ligger akkumulert 26 % over fjoråret, mens enebolig- og småhusmarkedet ligger 1 % under, sier Jæger. Salget har nå hatt en vekst helt siden juni 2014 når vi ser på 12 måneders endringen. Endringen fra foregående 12 måneder er på 14 %.

- Igangsettingen hittil i år ligger nå 3 % over fjoråret. Leilighets- og småhusmarkedet ligger akkumulert 4 % over fjoråret, mens eneboligmarkedet ligger på nivå med fjoråret, sier Jæger

Igangsettingen siste 12 måneder ligger 5 % over foregående 12 måneder og trenden er økende. Samtlige boligtyper viser en økning, avslutter Jæger.

Ros til Jan Tore Sanner for at Regjeringen etablerer seriøsitetsregister

Per Jæger gir ros til statsråd Jan Tore Sanner for at Regjeringen nå etablerer et seriøsitetsregister for byggenæringen. - Dette er en god start på arbeidet med å få sunnere konkurransevilkår i byggebransjen, sier Jæger.

Last ned presentasjon

Last ned pressemelding

 

For ytterligere informasjon kontakt:
Boligprodusentenes Forening
v / Adm. direktør Per Jæger
Mob +47 909 89 509
per.jaeger@boligprodusentene.no

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no