logo

Meny

Søk

Igangsetting av nye boliger fortsetter på et høyt nivå

.

- Hittil i år ligger igangsettingen av nye boliger 8 % over fjoråret, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Igangsetting av småhus og leiligheter ligger hhv. 27 % og 11 % over fjoråret, mens eneboliger ligger 8 % under.

- Den høye igangsettingen er et resultat av godt salg over lang tid, sier Jæger. De 12 siste månedene er det igangsatt 32 658 boliger, og vi ser at boligmarkedet jevnt over er i balanse nå, fortsetter han.

- Vi hadde et lavt salg (-33 %) i august i år sammenlignet med et rekordhøyt salg i august i fjor, sier Jæger. Hittil i år ligger salget 18 % under fjoråret. Det er salget av leiligheter som faller mest med en reduksjon på 31 %. Salget av eneboliger ligger 10 % under fjoråret, mens det er solgt 15 % flere småhus i år enn i fjor på samme tid, sier Jæger.

- Vi ser med en viss bekymring på nedgangen i salget av leiligheter, sier Jæger. Vi tror at dette har sammenheng med innstramningene i boliglånsforskriften. Det er nå på tide å evaluere denne for å se på mulige lettelser for finansiering av kjøp av nye boliger. Vi har i dag bedt om et møte med finansminister Siv Jensen for å diskutere dette, avslutter Jæger.

Last ned presentasjon

Last ned pressemelding

 

For ytterligere informasjon kontakt:
Boligprodusentenes Forening
v / Adm. direktør Per Jæger
Mob +47 909 89 509
per.jaeger@boligprodusentene.no

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no