logo

Meny

Søk

Invitasjon - presenter forslag til lavbudsjetts gjennomgangsboliger for flyktninger på Boligkonferansen

Medlemmene i Boligprodusentene inviteres til å utvikle et standardisert boligkonsept for lavbudsjett gjennomgangsboliger for flyktninger og presentere dette 19. april under Boligkonferansen 2016.


Boligkonseptet skal være egnet for småhus- og lavblokkbebyggelse og kunne tilpasses omgivelsene gjennom varierte arkitektoniske uttrykk. Konseptet skal være fleksibelt med tanke på mulighet for framtidig familiegjenforening eller annen bruk. Grunnleggende krav til sikkerhet og helse skal være ivaretatt. For å redusere byggekostnadene må det samtidig vurderes å avvike fra fordyrende krav i teknisk forskrift (TEK10) knyttet til f.eks. energi, lydisolasjon, tilgjengelighet og dagslys. Målet er å få flest mulig boliger for pengene, og byggekostnadene for de foreslåtte gjennomgangsboligene må minst være 25 % lavere enn for dagens standardløsninger.

Boligkonseptet skal presenteres i en versjon som inneholder:

  • 4 stk familieleiligheter (egnet for et par med 2 til 3 barn)
  • hybelløsning som til sammen rommer 16 til 18 enslige personer. Hyblene kan organiseres i mindre enheter der f.eks. 3 til 4 personer deler stue/oppholdsrom, kjøkken bad/toalett.
     

Frist for innsendelse av boligkonsept med underlag til Boligprodusentene: 12. april

Du kan lese mer her

 

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no